Poskytované služby

*pravidelné ambulantné kontroly

*psychiatrické vyšetrenie po odobratí vodičského preukazu

*psychiatrické vyšetrenie pred umiestením do zariadenia sociálnych služieb a pre potreby odkázanosti na sociálnu službu

*konzultácie ohľadom zdravotného stavu

*možnosť vyšetrenia v domácom prostredí

*sprostredkovanie následných vyšetrení (laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia, psychologické vyšetrenie, psychoterapia, vyšetrenia inými špecialistami)

pripravujeme: on-line objednávanie konzultácii, ambulnatných vyšetrení, predpisu receptov pre pokračovanie v liečbe u stabilizovaných pacientov (24/7)


Dostupnosť všetkých ponúkaných služieb závisí od kapacity ambulancie. Na stretnutie je potrebné vopred sa objednať