Cenník

Poskytovateľ nemá uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Poskytuje zdravotnú starostlivosť za priamu úhradu pacienta.

Cenník jednotlivých výkonov dostanete na požiadanie telefonicky, v kompletnom vyhotovení je dostupný priamo v ambulancii.